Osobna Iskaznica

Duži naziv tvrtke: ISTRIA NET UMAG društvo s ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Kraći naziv tvrtke: IstriaNET Umag d.o.o.
Sjedište: Obala J.B. Tita 3, 52470 Umag
Ured Umag: Tribje 2, Umag
Adresa Zagreb: Cebini 28/3, Buzin, Zagreb
Telefon: +385 52 200 040
E-mail: info@istrianet.hr

 

MB: 01756362
OIB: 78847385828
Žiro račun: 2402006-1100767783 Erste bank d.d.
IBAN: 9624020061100767783
Upisano: Trgovački sud u Pazinu
MBS: 040186985
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Uprava: Andrej Boštjančič, direktor

 

 

Novosti